100% WIFI

Aankomst

Vertrek

Personen

Het verblijf betalen

+33(0)2 98 57 04 69


Wettelijke vermeldingen

Verantwoordelijke en uitgever van de site:

SARL camping Letty met een kapitaal van € 100.000 wiens hoofdkantoor is:
camping Letty ****
Chemin de Creisanguer
29 950 Bénodet
France

SIRET N°: 422 047 472 000 10
RCS: Quimper 422 047 472
APE-Code: 5530 Z
TVA: FR 70 422 047 472

Tel: +33 (0)2 98 57 04 69
Web: https://www.campingduletty.com/
Directrice en directeur van de publicatie: Karine en Marc Le Guyader

Conceptie en productie:

Interaview Production
82, avenue du Général Patton, 49 000 Angers Frankrijk
Website: http://www.interaview.com

Hosting:

Het bedrijf Gandi SAS, met een vermogen van € 800.000, ingeschreven in het Handels – en bedrijvenregister van Parijs, onder nummer 423 093 456, wiens hoofdkantoor is gevestigd op 63-65 Boulevard Masséna – 75013 Parijs Frankrijk, telefoon +33 (0)1 70 37 76 61, zorgt voor de hosting van de website:https://www.campingduletty.com.

Respect van de privacy:

U hebt het recht toegang te krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben:

Dit is het privacybeleid dat is aangenomen door het bedrijf camping Letty. U hebt het recht toegang te krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben, deze gegevens te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen (art.34 van de wet ‘computergegevens en vrijheid’ nº 78-17, van 16 januari 1978). Om hiervan gebruik te maken stuurt u een e-mail aan: reception@campingduletty.com. “Persoonlijke informatie” heeft betrekking op alle informatie die een persoon kan identificeren Dit zal meestal een naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres zijn.

Gebruik van Cookies:

Het bedrijf camping Letty kan het “cookie”-systeem gebruiken. De cookie staat ons niet toe u te identificeren, maar laat ons algemene informatie over u verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website. Zo weten we welke delen van onze website u interesseert. Het bedrijf camping Letty kent zo uw interesses en behoeften en kan u beter informatie op maat aanbieden Deze “cookies” voorkomen tevens dat u telkens informatie moet invullen die u eerder al hebt opgegeven want de cookies weten dat u deze informatie op een eerdere datum al hebt ingevuld Het is mogelijk om deze “cookies” op uw PC te vinden en ze eventueel te verwijderen. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het opslaan van cookies door deze functie in de voorkeuren van uw webbrowser uit te schakelen.

Beveiliging en privacy op het netwerk:

Berichten die u via het internet naar ons toestuurt kunnen worden onderschept op het netwerk. Tot ze ons bereiken, kan de vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd. Zorg ervoor dat u geen persoonlijke informatie verspreidt of onnodig vertrouwelijke en gevoelige informatie of informatie van derden openbaart. Daarnaast kan de vermelding van de afzender van e-mails die we ontvangen, vervalst worden. Als u ons dergelijke informatie wilt toesturen, doe dat dan in een brief die u met de Post verstuurt. Daarom zal geen enkele klacht, aangifte of verzoek tot advies ingediend via Internet, in aanmerking worden genomen. Dien uw verzoeken alleen per brief in.. Om meer informatie te krijgen over de te volgen procedures of ingediende verzoeken, neem dan schriftelijk contact op met camping Letty.

Respecteren van de auteursrechten:

Gebruik van informatie op de website en auteursrechten:

Het gebruik van enig document, afkomstig van de website van het bedrijf camping Letty is alleen toegestaan om informatieve redenen of voor privé-gebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Het bedrijf camping Letty streeft ernaar om zo goed mogelijk de juistheid en de actualisering van de informatie op deze website te garanderen, en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud te corrigeren. Het bedrijf waarschuwt bezoekers dat het hun verantwoordelijkheid is de informatie via andere middelen te controleren, zoals door contact op te nemen met het bedrijf. Dienovereenkomstig, wijst het bedrijf SOLEIL le Letty alle verantwoordelijkheid af voor: eventuele onjuistheden of omissies in de informatie op de website; voor eventuele schade als gevolg van het frauduleuze hacken door een derde partij die leidt tot veranderingen van de informatie op de website; en meer in het algemeen alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard of de gevolgen, veroorzaakt doordat iemand toegang kreeg tot de website of juist de onmogelijkheid had om er toegang toe te krijgen, alsmede het gebruik van de website en/of het waarde toekennen aan enige informatie die direct of indirect van de website afkomstig is. Bovendien, tenzij anders vermeld, zijn het bedrijf camping Letty of zijn leveranciers, exclusieve eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de website en al het materiaal dat is gemaakt voor deze website, en deze verlenen daarop geen gebruikerslicentie, noch enig ander recht, behalve het recht de website te bezoeken. De reproductie van enig document, gepubliceerd op de website van het bedrijf is alleen toegestaan om informatieve redenen voor persoonlijk of voor privé-gebruik, elke reproductie of het gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van hun respectieve bedrijven. Alle producten, logo’s en afbeeldingen op de pagina’s van deze website zijn het eigendom van hun respectieve merken. De foto’s die de producten illustreren zijn niet contractueel.

Technische informatie:

De huidige site is 24/7 toegankelijk, met uitzondering bij overmacht, informatica-problemen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen Vanwege onderhoud kan het bedrijf de website ten allen tijde onderbreken.

Toepassing van de franse wetgeving:

De niet-naleving van deze bepalingen stelt de overtreder bloot aan vervolgingen en strafrechtelijke sancties. Dit document is opgesteld en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken. Als één van de bepalingen in deze tekst ongeldig, nietig of zonder juridisch gevolg blijkt te zijn, zullen alle overige bepalingen wel van kracht blijven.